TP.HCM và 6 địa phương khác được mở cửa đón khách quốc tế

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chính phủ đồng ý chủ trương mở cửa thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tại các địa phương như TP.HCM, Đà Nẵng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ninh, Bình Định.

Văn bản số 61/VPCP-KGVX ngày 4/1/2022, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.TP.HCM và 6 địa phương khác được mở cửa đón khách quốc tế - 1Theo đó, văn bản nêu rõ, sau khi xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Báo cáo số 359/BC-BVHTTDL và ý kiến các Bộ: Ngoại giao Công an, Giao thông vận tải về đối tượng tham gia Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: TP.HCM, Đà Nẵng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ninh, Bình Định và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tiếp tục chủ động, triển khai thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam bảo đảm an toàn, hiệu quả.

TP.HCM và 6 địa phương khác được mở cửa đón khách quốc tế - 2

TP.HCM và Bình Định là 2 địa phương tiếp theo được thí điểm đón khách quốc tế (ảnh minh họa sự kiện đón khách đầu năm TP.HCM 2022)

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu triển khai điều chỉnh Hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam để phù hợp với các quy định hiện nay.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT