TP.HCM đặt mục tiêu đón khoảng 5 triệu khách du lịch quốc tế

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngoài ra, trong năm 2023, TPHCM dự kiến đón 35 triệu khách du lịch trong nước, đạt tổng thu du lịch ước tính khoảng 160.000 tỷ đồng.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển ngành du lịch TP.HCM trong năm 2023.

TP.HCM đặt mục tiêu đón khoảng 5 triệu khách du lịch quốc tế - 1

Theo kế hoạch này, TP.HCM sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tập trung vào việc phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng và quảng bá về điểm đến và thương hiệu du lịch của thành phố. Đồng thời, sẽ thúc đẩy nhu cầu du lịch và khai thác ứng dụng công nghệ số trong ngành du lịch.

Trong năm 2023, TP.HCM đặt mục tiêu đón khoảng 5 triệu khách du lịch quốc tế và 35 triệu khách du lịch trong nước, từ đó đạt tổng thu du lịch ước tính khoảng 160.000 tỷ đồng.

Để đạt được những mục tiêu trên, TP.HCM sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức về du lịch trong các cấp, ngành và cộng đồng, nhằm thấy rõ rằng du lịch là một ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và góp phần cao trong việc xây dựng một nền văn hóa sâu sắc.

TP.HCM đặt mục tiêu đón khoảng 5 triệu khách du lịch quốc tế - 2

Đồng thời, TP.HCM sẽ tiến hành nghiên cứu, đề xuất cơ chế và chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào việc phát triển du lịch trên địa bàn thành phố. Cải cách hành chính và chuyển đổi số cũng sẽ được tiếp tục nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, TPHCM sẽ tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp du lịch để lắng nghe, đồng hành và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải.

Ngoài ra, TPHCM sẽ tổ chức giao ban định kỳ hàng quý với UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện để tăng cường trao đổi thông tin hai chiều, phối hợp và hỗ trợ Thủ Đức cũng như các quận, huyện trong việc quản lý du lịch trên địa bàn. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực du lịch cũng được đặc biệt chú trọng.

Đồng thời, TP.HCM sẽ tập trung vào việc xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn và đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của thành phố. Cải tiến công tác thông tin, tuyên truyền và quảng bá du lịch cũng sẽ được thực hiện. Ngoài ra, TP.HCM cũng sẽ liên kết và hợp tác với các đơn vị trong nước để phát triển du lịch, nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, đồng thời tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hàn Mai

CLIP HOT