TPHCM: CÔNG TY TNHH GÔN XINH BỊ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày 13/6/2012, Ông Châu Quốc Dũng – Chánh thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM đã ký Quyết định số 309/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với Công ty TNHH Du lịch Gôn Xinh.

Nội dung gồm có:

Điều 1. Nay xử phạt vi phạm hành chính đối với:

-         Ông (bà)/ tổ chức: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Gôn Xinh do bà Nguyễn Thanh Nhã, sinh năm 1978, làm Giám đốc.

-         Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp 0311374583 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 29 tháng 11 năm 2011.

-         Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): Kinh doanh Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.

-         Địa chỉ trụ sở chính: số 467 đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh.

Với các hình thức sau:

  1. Phạt tiền với mức phạt là: 17.500.000 đồng (Mười bảy triệu năm trăm ngàn đồng).
  2. Hình thức xử phạt bổ sung/ Biện pháp khắc phục hiệu quả: không.

Lý do:

Đã có hành vi vi phạm hành chính:

Kê khai không trung thực các nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Vi phạm và xử lý theo Điểm e, Khoản 6, Điều 5 của Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ. Phạt tiền: 17.500.000 đồng.

Điều 2. Ông (bà)/ tổ chức: Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch Gôn Xinh do bà Nguyễn Thanh Nhã làm Giám đốc phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định.

Quá thời hạn này, nếu Ông (bà)/ tổ chức: Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch Gôn Xinh do bà Nguyễn Thanh Nhã làm Giám đốc cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định tại Điều 66 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Điều 66a Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp vào Kho bạc Nhà nước Thành phố, số 37 đường Nguyễn Huệ, Quận 1 trong vòng mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt.

Ông (bà)/ tổ chức: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Gôn Xinh do bà Nguyễn Thanh Nhã làm Giám đốc có quyền khiếu nại đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật. Thời gian khiếu nại không làm đình chỉ việc thi hành quyết định xử phạt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong thời hạn 3 ngày, Quyết định này được gửi cho:

1. Ông (bà)/ tổ chức: Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch Gôn Xinh do bà Nguyễn Thanh Nhã, làm Giám đốc đẻ chấp hành;

2. Kho bạc Nhà nước Thành phố để thu tiền phạt;

3. Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố;

4. Phòng Lữ hành;

5. Phòng Văn hóa Thông tin quận Bình Thạnh;

P.V

(Nguồn: Phòng Lữ hành Sở VHTTDL TPHCM)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT