Tạp Chí Du lịch TP. Hồ Chí Minh thông báo chương trình bạn đọc bầu chọn “QUẢN LÝ GIỎI, DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG NGÀNH DU LỊCH LẦN I – 2013”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Vừa và Nhỏ thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược “Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, Báo Du lịch tổ chức chương trình bạn đọc bầu chọn: “QUẢN LÝ GIỎI, DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG NGÀNH DU LỊCH LẦN I – 2013”. Ban Biên tập Tạp Chí Du lịch TPHCM xin hân hạnh giới thiệu nội dung cuộc bầu chọn này: Chương trình được áp dụng với: Lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch, kinh doanh lữ hành, lưu trú, vận chuyển, ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí; nhà hàng, khách sạn từ 2 sao trở xuống, theo tiêu chí phù hợp, đươc bạn đọc và khách hàng tín nhiệm. Chương trình sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình địa phương nơi tổ chức Lễ vinh danh.

 Tạp Chí Du lịch TP. Hồ Chí Minh thông báo chương trình bạn đọc bầu chọn “QUẢN LÝ GIỎI, DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG NGÀNH DU LỊCH LẦN I – 2013” - 1

A. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Phạm vi tổ chức:

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn từ 2 sao trở xuống trên phạm vi toàn quốc đều có thể đang ký tham gia Chương trình. Sau  khi bạn đọc bầu chọn, đơn vị (Báo Du lịch) sẽ tổ chức tổng kết xét chọn đơn vị đạt các tiêu chí sẽ được tham dự sự kiện Lễ vinh danh, dự kiến được tổ chức tại 03 địa điểm: TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.

          (Căn cứ theo địa chỉ đăng ký kinh doanh của đơn vị để Ban tổ chức sắp xếp mời tham dự tại địa điểm phù hợp nhằm mục đích thuận tiện cho đơn vị khi tham dự sự kiện).

2. Đối tượng được bầu chọn:

- Lãnh đạo và các doanh nghiệp kinh doanh  lữ hành, lưu trú, vận chuyển, ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí; nhà hàng, khách sạn từ 2 sao trở xuống.

3. Thời gian tổ chức

-  Đăng ký tham gia từ tháng 8/2013 đến tháng 10/2013

- Tổ chức vinh danh vào tháng 11/2013

4 - Cơ quan chỉ đạo :                    Tổng cục Du lịch

5 - Đơn vị tổ chức    :                    Báo Du lịch

6 - Đơn vị phối hợp:                     Công ty Cổ phần truyền thông Đất Việt

                                                     Công ty Cổ phần thương hiệu Cảm Nhận

7 - Danh hiệu trao tại Lễ vinh danh:

- Top 40 “Quản lý giỏi”.

- Top 100 Doanh nghiệp có “Dịch vụ chất lượng ngành Du lịch”.

(Ban Tổ chức dự kiến, để thuận tiện cho các đơn vị tham gia, theo địa điểm đăng ký kinh doanh của đơn vị, các đơn vị thuộc khu vực miền Bắc tham dự Lễ vinh danh tại Hà Nội; miền Trung tại Đà Nẵng; miền Nam tại Tp. Hồ Chí Minh)

8 - Nguyên tắc bình chọn và trao tặng Danh hiệu:

- Việc bầu chọn công khai trên Báo Du lịch, Trang điện tử baodulich.net.vn toancanhvietnam.vn

- Các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có đủ điều kiện theo quy định đều được đăng ký tham gia.

- Việc xét chọn được thực hiện thông qua Hội đồng xét chọn và trao tặng Danh hiệu quyết định.

 

B - QUY CHẾ XÉT TẶNG DANH HIỆU

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Chương trình bạn đọc và khách hàng bầu chọn của Báo Du lịch nhằm tôn vinh Lãnh đạo và Doanh nghiệp du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn từ 2 sao trở xuống, đáp ứng được các tiêu chí của chương trình.

- Chỉ tổ chức bầu chọn những Đơn vị, Tổ chức, Nhà hàng, Khách sạn tự nguyện đăng ký tham dự chương trình và tuân thủ các quy định của Ban tổ chức.

- “Danh hiệu” có giá trị sử dụng theo thời hạn trong chứng nhận đạt Danh hiệu là 01 năm; và được tổ chức xét tặng dự kiến vào quý IV hàng năm.

- Để được tái công nhận Danh hiệu cho năm sau, 05 tháng trước khi hết hạn của giấy chứng nhận năm trước, Lãnh đạo, Doanh nghiệp, đơn vị, Tổ chức, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí, nộp báo cáo cho Ban tổ chức.

- Sau 2 năm liên tục đạt Danh hiệu, đơn vị có thể được bình xét tôn vinh ở mức độ cao hơn do Ban Tổ chức xây dựng và đề xuất.

II - TIÊU CHÍ XÉT CHỌN DANH HIỆU 

A - Danh hiệu “Quản lý  giỏi”

1-  Tiêu chuẩn bắt buộc:

- Đã tốt nghiệp Đại học, hoặc đào tạo chuyên ngành Du lịch tương đương

- Đã trải qua vị trí quản lý ít nhất  02 năm

- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam

2 -  Các tiêu chuẩn khác đối với quản lý doanh nghiệp:

 – Doanh thu năm 2012 và 2013 tăng  so với năm trước (ít nhất 20%)

 – Lợi nhuận nộp ngân sách tăng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước

 – Đảm bảo quyền lợi cho người lao động:

      +  Thu nhập của người lao động tăng so với năm trước (ít nhất là 15%)

      + Các quyền lợi khác của người lao động đảm bảo tốt

 – Hoạt động xã hội:

       + Tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện

       + Tham gia các sự kiện của Ngành Du lịch như Hội chợ, Xúc tiến, quảng bá...

       + Tham gia việc bảo vệ môi trường

 – Có sáng kiến và ý tưởng mới, được ứng dụng mang lại hiệu quả trong hoạt động của doanh nghiệp (có bản mô tả công việc đã, đang hoặc dự định sẽ làm thể hiện sự đổi mới , sáng tạo…trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp)

B- Danh hiệu: “Dịch vụ chất lượng ngành Du lịch lần thứ I – 2013”

1- Doanh nghiệp có dịch vụ tốt nhất, được nhiều người ưa dùng. Phong cách phục vụ văn minh, chuyên nghiệp,

2 – Đảm bảo vệ sinh cộng cộng theo tiêu chuẩn của Bộ y tế và hợp chuẩn du lịch…

3 – Đảm bảo an toàn về vệ sinh thực phẩm

4 – Đảm bảo an toàn, an ninh cho khách du lịch

5 - Cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, có các hoạt động nuôi dưỡng, bảo vệ môi trường khi tham gia các dịch vụ, bán sản phẩm

6 - Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước; trong quá trình tham gia chương trình  chưa bị hoặc chưa phát hiện sai phạm đến mức bị luật pháp hiện hành xử phạt vi phạm hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

7- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội: nhân đạo, từ thiện, vì cộng đồng…

8 - Đạt thành tích khen thưởng của nhà nước, các tổ chức trong nước và quốc tế trao tặng, Giấy khen, Bằng khen, Giải thưởng Trung ương và địa phương

III - Hồ sơ bầu chọn danh hiệu:

1. Danh hiệu “Quản lý giỏi”

1.1 Yêu cầu đối với cá nhân giám đốc:

- Đã tốt nghiệp Đại học trở lên (Photo văn bằng tốt nghiệp)

- Đã trải qua vị trí quản lý ít nhất là 02 năm (Photo giấy tờ bổ nhiệm vị trí quản lý; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…)

- Bản cam kết chưa từng vi phạm pháp luật đến mức bị xử phạt hành chính cho đến thời điểm tham gia chương trình.

1.2 Yêu cầu đối với đơn vị, doanh nghiệp:

a. Doanh thu năm 2012 hoặc 2013 tăng ít nhất 20% so với năm trước đó.

b. Nộp ngân sách tăng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước

c.  Đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

      -  Thu nhập của người lao động tăng so với năm trước (ít nhất là 15%)

      -  Các quyền lợi khác của người lao động đảm bảo tốt

d. Hoạt động xã hội:

- Tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện

- Tham gia các sự kiện của Ngành Du lịch Hội chợ, Xúc tiến, quảng bá...

- Tham gia việc bảo vệ môi trường

e. Có sáng kiến và ý tưởng mới, được ứng dụng mang lại hiệu quả trong hoạt động và bảo vệ môi trường của doanh nghiệp  

2. Danh hiệu: “Dịch vụ chất lượng ngành Du lịch lần thứ I – 2013”

a- Doanh nghiệp có dịch vụ tốt nhất, được nhiều người ưa dùng. Phong cách phục vụ văn minh, chuyên nghiệp, (Sao nộp các văn bằng , chứng chỉ có liên quan đến chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, kiểm tra sức khỏe nhân viên, các chứng chỉ nghề nghiệp…)

b- Đảm bảo vệ sinh hợp chuẩn của Bộ y tế và Ngành du lịch…

c- Đảm bảo an toàn về vệ sinh thực phẩm,  (Sao nộp các giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm)

d- Giá dịch vụ được duy trì ít nhất là 6 tháng/năm.

e- Cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, có các hoạt động nuôi dưỡng, bảo vệ môi trường khi tham gia các dịch vụ, bán sản phẩm…(Sao nộp các kết quả kiểm tra vệ sinh môi trường)

f- Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước; trong quá trình tham gia chương trình chưa có sai phạm đến mức bị luật pháp hiện hành xử phạt vi phạm hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

g- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội: nhân đạo, từ thiện, vì cộng đồng… (chứng nhận về các hoạt động cụ thể)

h- Đạt thành tích khen thưởng của nhà nước, các tổ chức trong nước và quốc tế trao tặng, Giấy khen, Bằng khen, Giải thưởng Trung ương và địa phương (thống kê những thành tích gần nhất, nếu có).

Ngoài ra, hồ sơ cần phải có:

1.Phiếu đăng ký tham gia Chương trình (theo mẫu).

2.Tóm tắt thông tin cơ bản quá trình phát triển Doanh nghiệp (theo hướng dẫn)

3. Mô tả về hoạt động kinh doanh dịch vụ và sản phẩm của Doanh nghiệp.

4. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh.

5. Bản sao các thành tích : chứng nhận, giải thưởng và Bằng khen của Trung ương và địa phương, các cấp, các ngành….

6. Các chứng nhận về hoạt động từ thiện xã hội (photo).

7. Cam kết không vi phạm pháp luật trong kinh doanh từ trước tới khi tham gia giải thưởng, hình thức vi phạm hành chính từ hai lần trở lên hoặc truy tố trách nhiệm hình sự

 

C - QUYỀN LỢI DOANH NGHIỆP ĐƯỢC BẦU CHỌN:

1- Quyền lợi và danh hiệu

- Được nhận Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận của Ban tổ chức Chương trình

- Được Ban tổ chức vinh danh và tuyên dương tại Lễ trao tặng Danh hiệu.

 2-  Quyền lợi về Truyền thông

- Được giới thiệu trên báo Du lịch, Website Báo Du lịch

- Tên Doanh nghiệp đạt Danh hiệu được đọc và vinh danh trong Lễ trao tặng Danh hiệu;

- Doanh nghiệp được sử dụng hình ảnh, biểu trưng của Chương trình trên sản phẩm, ấn phẩm của doanh nghiệp trong việc tuyên truyền quảng bá cho hoạt động kinh doanh của đơn vị hai năm liên tiếp.

- Được in Logo và Slogan, giới thiệu Doanh nghiệp trên Báo Du lịch và Website baodulich.net.vn và toancanhvietnam.vn

3-  Những quyền lợi khác 

Dự các buổi Hội thảo, Hội nghị về hoạt động kinh doanh, thương mại dịch vụ Du lịch do Ban Tổ chức Chương trình bình chọn và trao tặng Danh hiệu “Quản lý giỏi, dịch vụ chất lượng ngành Du lịch lần thứ I – 2013” tổ chức.

 Đơn vị tham gia đăng ký chương trình trực tiếp với nhân viên của chương trình hoặc gửi về địa chỉ:

Ban tổ chức chương trình Bạn đọc bầu chọn Báo Du lịch. Tầng 2 tòa nhà TID, số 4 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội – ĐT- Fax (04) 39393941.

 

(Nguồn: Báo Du lịch Việt Nam)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT