Sunrise Nha Trang: Nhận Nhãn Du lịch bền vững “Bông Sen Xanh”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa vinh dự là một trong hai khách sạn của tỉnh Khánh Hòa được Tổng cục Du lịch Việt Nam trao Giấy chứng nhận Nhãn Du lịch bền vững Bông Sen Xanh. Nhãn Bông Sen Xanh có 5 cấp độ (từ 1- 5 Bông Sen), là một dạng tiêu chuẩn về BVMT và phát triển bền vững được cấp cho các Cơ sở lưu trú (CSLT) đã có những nỗ lực trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng, bảo vệ các di sản, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Sunrise Nha Trang: Nhận Nhãn Du lịch bền vững “Bông Sen Xanh” - 1

Bộ tiêu chí Nhãn Bông Sen Xanh gồm 81 tiêu chí với tổng số 154 điểm và 25 điểm thưởng, chia làm 3 cấp: Cấp cơ sở: 30 tiêu chí; cấp khuyến khích: 29 tiêu chí; cấp cao: 22 tiêu chí. Bộ tiêu chí hướng đến các mục tiêu như quản lý bền vững; tối đa hóa lợi ích kinh tế và xã hội cho cộng đồng tại các địa phương; giảm thiểu các tác động tiêu cực tới di sản văn hóa, di sản thiên nhiên; giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường.

Sunrise Nha Trang: Nhận Nhãn Du lịch bền vững “Bông Sen Xanh” - 2

Tin, ảnh: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT