Quy hoạch đột phá cho ngành du lịch hướng đến 35 triệu du khách quốc tế năm 2030

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tại phiên họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045, chiều 25/12: Mục tiêu cao, thách thức lớn có thể tạo đột phá cho hệ thống du lịch.

Tại phiên họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 vừa diễn ra, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, uy hoạch hệ thống du lịch là cơ sở quan trọng để khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém, đồng thời tạo đột phá cho ngành du lịch đi trước một bước trong thực hiện chuyển đổi xanh cho các ngành kinh tế.

Quy hoạch đột phá cho ngành du lịch hướng đến 35 triệu du khách quốc tế năm 2030 - 1

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại phiên họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống du lịch 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nguyễn Văn Hùng cho biết, du lịch sẽ trở thành một ngành kinh tế chủ lực, đóng góp một tỷ trọng ngày càng lớn vào GDP. Quy hoạch cũng nhấn mạnh vào việc gắn kết du lịch với việc bảo tồn di sản văn hóa và giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời khai thác tiềm năng số hóa.

Mục tiêu lớn đến năm 2030 của Việt Nam là đón 35 triệu du khách quốc tế, với tốc độ tăng trưởng khoảng 13-15% mỗi năm. Đồng thời, đón 160 triệu du khách nội địa, với tốc độ tăng trưởng từ 4-5% mỗi năm. Ngành du lịch dự kiến đóng góp trực tiếp từ 10-11% vào GDP và tạo ra khoảng 6,5 triệu việc làm, trong đó có khoảng 2,2 triệu việc làm trực tiếp.

Mục tiêu lớn tiếp theo của du lịch Việt Nam là đến năm 2045, trở thành điểm đến nổi bật toàn cầu, trong nhóm quốc gia phát triển du lịch hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Kế hoạch đặt ra dự kiến đón 70 triệu du khách quốc tế và 260 triệu du khách nội địa, góp phần vào tổng thu nhập đạt khoảng 7.245 tỷ đồng và đóng góp 12-13% vào GDP.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng đã chỉ ra các hướng phát triển của thị trường du lịch nội địa và quốc tế, tập trung vào các sản phẩm chủ lực như du lịch biển, giá trị văn hóa, du lịch sinh thái và kết hợp với các trung tâm kinh tế, văn hóa và xã hội.

Việc quy hoạch không gian du lịch được chia thành 6 vùng, 2 cực tăng trưởng, 8 khu vực động lực, 5 hành lang du lịch, 9 trung tâm du lịch và các khu du lịch quốc gia.

Với ưu tiên tập trung vào việc nâng cấp hạ tầng, cơ sở vật chất, kết nối ngành và khu vực, sản phẩm du lịch và thương hiệu quốc gia, nguồn nhân lực, quảng bá và bảo vệ môi trường du lịch, 9 nhóm giải pháp được đề xuất nhằm thực hiện quy hoạch trong tương lai.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hoàng Anh

CLIP HOT