PAR Index của TP.HCM sẽ thuộc nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

UBND TPHCM đề ra chỉ tiêu chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) thuộc nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước.

PAR Index của TP.HCM sẽ thuộc nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước - 1

Công chức phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Ngô Bình.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2024.

Theo kế hoạch, UBND TPHCM đề ra chỉ tiêu chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) thuộc nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước; tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn từ 98% trở lên, riêng lĩnh vực xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tỷ lệ đạt 95% trở lên; 100% chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn từ 98%.

TPHCM lấy kết quả, hiệu quả, sáng tạo trong công tác cải cách hành chính làm căn cứ, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Trước đó, UBND TPHCM đã chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức tăng cường trách nhiệm công vụ, trách nhiệm của người đứng đầu, từng cán bộ, công chức, viên chức gắn với nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính; rà soát quy trình nội bộ, giảm bớt khâu trung gian, chuyên nghiệp hóa; tập trung xử lý hồ sơ và công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TPHCM.

UBND TPHCM yêu cầu trong phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các địa phương phải được cải tiến, theo hướng xác định cụ thể đối tượng lấy ý kiến, nội dung lấy ý kiến, nội dung trả lời, thời gian trả lời, mẫu hóa văn bản trả lời trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và chữ ký số.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Trong đó, trọng tâm là công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tình hình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác và kết quả thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.N

CLIP HOT