Chiều tối nay, nhiều chốt chặn thực hiện nghiêm chỉ thị 16

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chiều tối nay, các chốt chặn thực hiện chỉ thị 16 tại TP.HCM đã kiên quyết xử lý nhiều trường hợp vi phạm, đi ra ngoài không lý do chính đáng.

Chiều tối nay, nhiều chốt chặn thực hiện nghiêm chỉ thị 16 - 1

Từ chiều, chốt chặn ban đầu để người dân quen dần

Chiều tối nay, nhiều chốt chặn thực hiện nghiêm chỉ thị 16 - 2

Vẫn có người đi xe đạp tập thể dục ngoài đường

Chiều tối nay, nhiều chốt chặn thực hiện nghiêm chỉ thị 16 - 3

Chạy ngoài đường chủ yếu vẫn là những người làm dịch vụ giao hàng

Chiều tối nay, nhiều chốt chặn thực hiện nghiêm chỉ thị 16 - 4

Đến tối, nhiều điểm chốt chặn thực hiện nghiêm chỉ thị 16, chỉ những người có lý do chính đáng mới được đi qua

Chiều tối nay, nhiều chốt chặn thực hiện nghiêm chỉ thị 16 - 5

Trao đổi thông qua hàng rào

Chiều tối nay, nhiều chốt chặn thực hiện nghiêm chỉ thị 16 - 6Có lý do chính đáng sẽ được đi qua chốt

Chiều tối nay, nhiều chốt chặn thực hiện nghiêm chỉ thị 16 - 7Người dân chứng minh lý do để đi qua chốt

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT