Cần Giờ có 12 điểm phục vụ du lịch sông nước

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Các vị trí này sẽ khai thác nhà hàng nổi phục vụ ẩm thực trên sông, hoạt động vui chơi giải trí dưới nước, tàu lưu trú.

Cần Giờ có 12 điểm phục vụ du lịch sông nước - 1

Đường vào khu di tích rừng Sác - Ảnh: hochiminh.gov.vn

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa chấp thuận chủ trương cho UBND huyện Cần Giờ bố trí 12 vị trí vùng nước neo đậu phương tiện thủy, phục vụ phát triển du lịch trên các tuyến sông thuộc địa bàn huyện.

Đồng thời, giao UBND huyện Cần Giờ phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát, cập nhật vị trí vùng nước neo đậu phương tiện thủy vào quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của địa phương để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Cùng với đó, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục giao thuê đất, biện pháp bảo vệ môi trường; thủ tục thiết lập, công bố hoạt động đối với 12 vị trí vùng nước neo đậu phương tiện thủy phục vụ phát triển du lịch trên các tuyến sông thuộc địa bàn huyện Cần Giờ theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện thiết lập các vùng nước neo đậu cho phương tiện, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan, bảo đảm trật tự an toàn cho tàu thuyền hoạt động, lưu thông tại khu vực; không gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng trên địa bàn.

Cần Giờ có 12 điểm phục vụ du lịch sông nước - 2

Cầu Nam Hải nằm trong Khu du lịch Phương Nam. Ảnh: Hồng Nhung

Cần Giờ sẽ tổ chức kêu gọi xã hội hóa đầu tư, khai thác các vùng nước neo đậu phương tiện thủy phục vụ phát triển du lịch.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao hướng dẫn UBND huyện Cần Giờ tổ chức cập nhật điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy định; tổ chức thẩm định, trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn UBND huyện Cần Giờ thực hiện các quy định về thủ tục giao thuê đất, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định.

Sở Du lịch phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Cần Giờ triển khai các sản phẩm, dịch vụ du lịch đường thủy tại các vị trí neo đậu phương tiện, tạo sân chơi, kết nối các loại hình du lịch nhằm thu hút khách du lịch đến huyện Cần Giờ.

Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn thủ tục và thực hiện công bố hoạt động các vị trí vùng nước neo đậu phương tiện thủy phục vụ đưa rước hành khách, khách du lịch trên các tuyến đường thủy nội địa theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn thủ tục liên quan, hỗ trợ UBND huyện Cần Giờ triển khai các vị trí vùng nước neo đậu phương tiện thủy nuôi trồng khai thác thủy sản, hải sản (bè cá, lồng cá, đăng đáy cá, bãi nuôi trồng thủy sản, hải sản) phục vụ phát triển du lịch trên các tuyến sông thuộc địa bàn huyện Cần Giờ.

Cần Giờ có 12 điểm phục vụ du lịch sông nước - 3

Du lịch sông nước là thế mạch của Cần Giờ. Ảnh: P.N

Ngoài ra, nhằm phát triển du lịch TPHCM, đặc biệt là tiềm năng du lịch trên sông Sài Gòn, UBNDgiao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp Sở Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát chọn một vị trí điển hình, tham mưu đề xuất UBND TPHCM thí điểm thực hiện đầu tư các loại hình dịch vụ, hoạt động du lịch ven sông Sài Gòn để có cơ sở đánh giá và mở rộng cho nhiều vị trí trên tuyến sông Sài Gòn và các tuyến kênh rạch trên địa bàn TPHCM.

12 vị trí vùng nước neo đậu phương tiện thủy

Vị trí số 1: Nằm phía bờ trái sông Sông Dừa, thuộc xã Tam Thôn Hiệp, diện tích khoảng 7.500 m2.

Vị trí số 2: Nằm phía bờ phải sông Dừa, thuộc xã Tam Thôn Hiệp, diện tích khoảng 7.500 m2.

VỊ trí số 3: Nằm phía bờ trái sông Đồng Tranh 1 (luồng hàng hải), thuộc xã Tam Thôn Hiệp, diện tích khoảng 6.000 m2.

Vị trí số 4: Nằm phía bờ trái sông Thêu, thuộc xã Thạnh An, diện tích khoảng 7.200 m2.

Vị trí số 5: Nằm phía bờ phải rạch Thiềng Liềng, thuộc xã Thạnh An, diện tích khoảng 1.600 m2.

Vị trí số 6: Nằm phía bờ phải sông Đồng Đình, thuộc xã Long Hòa, diện tích khoảng 7.200 m2.

Vị trí số 7: Nằm khu vực ngã ba rạch Bà Vú và sông Đồng Đình, thuộc xã Long Hòa, diện tích khoảng 7.200 m2.

Vị trí số 8: Nằm phía bờ phải sông Dinh Bà 2, thuộc xã Long Hòa, diện tích khoảng 1.600 m2.

Vị trí số 9: Nằm phía bờ trái trên sông Vàm Sát, thuộc xã Lý Nhơn, diện tích khoảng 1.600 m2.

Vị trí số 10: Nằm phía bờ trái sông Vàm Sát, thuộc xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, diện tích khoảng 3.700 m2.

Vị trí số 11: Nằm phía bờ trái sông Đồng Tranh 2, thuộc xã Long Hòa, diện tích khoảng 7.200 m2.

Vị trí số 12: Nằm phía bờ trái sông Hà Thanh - Đồng Hòa, thuộc Long Hòa, diện tích khoảng 7.200 m2.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Kỳ Phong

CLIP HOT