10 sự kiện nổi bật của Thừa Thiên Huế trong năm 2022

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Năm 2022, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế tiếp tục chuyển biến tích cực.

Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2022:

10 sự kiện nổi bật của Thừa Thiên Huế trong năm 2022 - 1

10 sự kiện nổi bật của Thừa Thiên Huế trong năm 2022 - 2

10 sự kiện nổi bật của Thừa Thiên Huế trong năm 2022 - 3

10 sự kiện nổi bật của Thừa Thiên Huế trong năm 2022 - 4

10 sự kiện nổi bật của Thừa Thiên Huế trong năm 2022 - 5

10 sự kiện nổi bật của Thừa Thiên Huế trong năm 2022 - 6

10 sự kiện nổi bật của Thừa Thiên Huế trong năm 2022 - 7

10 sự kiện nổi bật của Thừa Thiên Huế trong năm 2022 - 8

10 sự kiện nổi bật của Thừa Thiên Huế trong năm 2022 - 9

10 sự kiện nổi bật của Thừa Thiên Huế trong năm 2022 - 10

                                                                             Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV

CLIP HOT