Xử phạt Công ty TNHH Du lịch Thương mại Kỳ nghỉ - TPHCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2007, 2008; Căn cứ Nghị định số 149/2007/NĐ-CP ngày 09/10/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính ngày 11/4/2012; Xét nội dung, tính chất hành vi vi phạm hành chính; Ông Vũ Xuân Thành – Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 25/ QĐ-XPHC, với nội dung:

A/ Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ – Du lịch Thương mại Kỳ nghỉ, địa chỉ: số 46 Đặng Thị Nhu, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP HCM, vì đã có các hành vi vi phạm:

1. “Thực hiện không đúng chế độ lập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật” quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 8 Nghị định số 149/2007/NĐ-CP ngày 09/10/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Phạt tiền: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng).

2. “Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà không có ít nhất ba hướng dẫn viên du lịch quốc tế” quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 8 Nghị định số 149/2007/NĐ-CP ngày 09/10/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Phạt tiền: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng)

3. “Sử dụng người không có thẻ hướng dẫn viên để hướng dẫn cho khách du lịch” quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 8 Nghị định số 149/2007/NĐ-CP ngày 09/10/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Phạt tiền: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng)

Tình tiết giảm nhẹ: Không; Tình tiết tăng nặng: Không. Tổng cộng số tiền xử phạt: 9.500.000 động (Chín triệu năm trăm ngàn đồng).

B/ Công ty TNHH Dịch vụ – Du lịch Thương mại Kỳ nghỉ có trách nhiệm nộp tiền phạt vào tài khoản số 920.90.003 mở tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội (Số 15 Trần Khánh Dự, Hà Nội) của Sở Tài chính Thành phố Hà Nội, gửi một liên giấy nộp phạt cho Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (gửi qua Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 170 Nguyễn Đình Chiểu, Q. 3, TP HCM) và nhận lại Giấy phép Kinh doanh Lữ hành Quốc tế số 79-201/2010/TCDL-GPLHQT.

Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt, Công ty TNHH Dịch vụ – Du lịch Thương mại Kỳ nghỉ không tự nguyện thi hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Công ty TNHH Dịch vụ – Du lịch Thương mại Kỳ nghỉ có quyền khiếu nại tại Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  theo quy định Pháp luật kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

PV

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo