TPHCM ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Theo đó, Thành phố ban hành tổng cộng 3 bộ tiêu chí đánh giá an toàn dành cho hoạt động du lịch, bao gồm: bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở lưu trú du lịch, trong hoạt động của doanh nghiệp lữ hành và tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn TPHCM.

TPHCM ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch - 1
TPHCM ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố nhằm giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan có cơ sở hoạt động. Ảnh: Hữu Long

Các bộ tiêu chí đều có 10 chỉ số thành phần, mỗi tiêu chí được chấm theo thang điểm từ 0 đến 10. Điểm càng cao tức mức độ an toàn càng lớn.

Các cơ sở lưu trú du lịch, điểm tham quan du lịch, doanh nghiệp lữ hành có tiêu chí an toàn đạt 100% được phép hoạt động bình thường và phải đảm bảo duy trì được các điều kiện an toàn.

Các cơ sở lưu trú du lịch, điểm tham quan du lịch, doanh nghiệp lữ hành có tiêu chí an toàn nằm trong ngưỡng 80% đến dưới 100% có thể hoạt động với điều kiện không có chỉ số thành phần nào dưới 5 điểm và sẽ được kiểm tra khả năng hoàn thiện mức độ đáp ứng các tiêu chí an toàn sau 7 ngày.

Các cơ sở lưu trú du lịch, điểm tham quan du lịch, doanh nghiệp lữ hành có tiêu chí an toàn từ 50% đến 80% phải có giải pháp điều chỉnh để đảm bảo mức độ an toàn mới được hoạt động. Đặc biệt, các trường hợp có mức an toàn dưới 50% bắt buộc không được hoạt động.

Độc giả quan tâm có thể tải về chi tiết nội dung các bộ tiêu chí đánh giá an toàn tại đây.

Nguyễn Bảo

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tạp Chí Du Lịch