TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Hướng dẫn viên Du lịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2013, Sở VHTTDL TPHCM có 1.892 thẻ Hướng dẫn viên Du lịch phải đổi lại; gồm 1.132 thẻ Hướng dẫn viên Quốc tế, 760 thẻ Hướng dẫn viên nội địa. Ngoài ra, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Du lịch tại Công văn số 431/TCDL-LH ngày 06/05/2013 về việc tổ chức khóa bồi dưỡng cập nhật kiến thức định kỳ cho Hướng dẫn viên theo quy định của Luật Du lịch, Sở VHTTDL TPHCM đã phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn tổ chức được 6 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức định kỳ (tháng 6) cho hơn 600 Hướng dẫn viên. Hiện nay vẫn còn trên 1.300 thẻ Hướng dẫn viên Du lịch sắp đến hạn đổi thẻ như quy định.

TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Hướng dẫn viên Du lịch - 1

Theo quy định về điều kiện cấp, đổi thẻ, Hướng dẫn viên phải có đủ các tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn và ngoại ngữ (đối với Hướng dẫn viên Du lịch quốc tế), nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước đến TPHCM. Trong khoảng thời gian 3 năm (thời hạn của thẻ), tình hình kinh tế, chính trị, chủ trương chính sách phát triển du lịch có nhiều thay đổi. Vì vậy, nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động, Hướng dẫn viên phải được cập nhật thông tin về chủ trương, chính sách, tình hình phát triển kinh tế – xã hội, du lịch của đất nước, địa phương, các sản phẩm du lịch mới của Du lịch Việt Nam. Luật Du lịch đã quy định Hướng dẫn viên phải tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ để được cấp Giấy Chứng nhận. Đây là một trong những điều kiện bắt buộc để Hướng dẫn viên được đổi thẻ khi thẻ hết hạn.

Chương trình giảng dạy bao gồm: Bối cảnh du lịch Thế giới – Việt Nam, 5 tiết do Th.S Nguyễn Văn Cường - Trưởng Bộ môn Quản trị Lữ hành Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn phụ trách; Tình hình chính trị - xã hội, kinh tế và Du lịch Việt Nam, Tình hình chính trị, xã hội, kinh tế Việt Nam, Luật Du lịch và các văn bản liên quan đến Du lịch, 5 tiết do Ông Nguyễn Đức Chí - Phó Trưởng phòng Lữ hành Sở VHTTDL TPHCM phụ trách; Một số chương trình lớn của Du lịch Việt Nam, những nhiệm vụ chính của Tổng cục Du lịch Việt Nam năm 2013, 5 tiết do Th.S Phan Bửu Toàn - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn phụ trách; Tình hình chính trị, xã hội và du lịch tại địa phương, 5 tiết do Th.S Huỳnh Công Minh Trường - Phó Chánh Văn phòng Sở VHTTDL TPHCM phụ trách.

Được biết, lớp đầu tiên đã tổ chức ngày 10/6/2013, các lớp bồi dưỡng định kỳ tiếp theo trong tháng 7, 8 năm 2013.

Mọi chi tiết về việc đăng ký học các lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ, các doanh nghiệp và Hướng dẫn viên vui lòng liên hệ đăng ký tại: Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn, học phí: 400.00đ/học viên, địa chỉ: 347 A Nguyễn Thượng Hiền, Quận 10; điện thoại: 08.38344856/105.

Mỹ Hân

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo