Phát triển Du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vừa qua, tại Khách sạn Kim Đô (TPHCM), Tổng Cục Du lịch Việt Nam đã tổ chức Hội nghị về sự phát triển bền vững của Phát triển Du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam, do Dự án “Chương trình phát triển năng lực Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” được Liên minh Châu Âu tài trợ (Dự án EU).

Phát triển Du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam - 1

Đến tham dự Hội nghị gồm hơn 150 đối tác trong Ngành Du lịch từ các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức tư nhân đến các cơ sở đào tạo nghề du lịch đã tham dự Hội nghị, cùng đông đảo Phóng viên các cơ Quan báo chí TW và địa phương.

Phát triển Du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam - 2

Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng Cục trưởng TCDL phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng Cục trưởng TCDL, cho rằng: “Phát triển theo nguyên tắc Du lịch có trách nhiệm, cần được tất cả các đối tác liên quan cam kết thực hiện và sự tham gia rộng rãi của các thành phần xã hội”. Chính vì vậy, TCDL đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị “Sự bền vững của Phát triển Du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam”.

Ông Vũ Quốc Trí - Giám đốc Dự án EU đã giới thiệu về vấn đề Du lịch có trách nhiệm, chính là cốt lõi để phát triển Ngành Du lịch một cách bền vững. Phát triển du lịch có những tác động tích cực đối với đời sống, kinh tế văn hóa xã hội như tạo việc làm, tăng thu nhập, thương mại hóa về văn hóa môi trường nhưng mặt khác lại có những tiêu cực là gây ảnh hưởng đến môi trường, giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Kai Partale - Chuyên gia Phát triển Ngành của Dự án EU, cho biết: Để công tác marketing ở Việt Nam mang lại hiệu quả, cần tập trung giải quyết bốn vấn đề chính, đó là: Nghiên cứu thị trường, Xây dựng chiến lược marketing, Xây dựng thương hiệu du lịch và Điều phối hoạt động marketing. Thông qua việc nghiên cứu thị trường, cần xây dựng một chiến lược marketing để có được cái nhìn tổng thể và đồng bộ về những hoạt động cần tiến hành trong tương lai.

Phát triển Du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam - 3

Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM 

Ông Lã Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết: Thực hiện chủ trương chỉ đạo của Bộ VHTTDL, TCDL, lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM về việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đặc biệt đối với Ngành Du lịch TPHCM trong việc góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về "Du lịch có trách nhiệm với môi trường, bảo vệ môi trường sạch - xanh". Trong những năm qua, Ngành Du lịch TPHCM đã chủ động triển khai việc thực hiện này đến với tất cả các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, các trường du lịch, các điểm tham quan, cũng như như đông đảo tầng lớp nhân dân, để cùng hưởng ứng tham gia, xây dựng kế hoạch, đào tạo nguồn nhân lực v.v.. Thông qua các chương trình hành động cụ thể và thiết thực, sẽ từng bước nâng cao nhận thức của du khách, của cộng đồng dân cư và doanh nghiệp; qua đó, tạo đà cho mục tiêu phát triển Du lịch bền vững của TPHCM theo đúng định hướng của lãnh đạo Đảng bộ và UBND TPHCM đã đề ra.

Qua phần báo cáo về: “Quản lý các điểm đến du lịch ở Việt Nam một cách có trách nhiệm”, Tiến sĩ Hà Thanh Hải - Chuyên gia Dự án EU đã đề xuất Mô hình quản lý điểm đến bền vững cần có sự đồng thuận của lãnh đạo địa phương, cùng sự cam kết của khu vực tư nhân; hai yếu tố này cần được đảm bảo chặt chẽ ngay cả khi các vấn đề quản lý điểm đến trở nên phức tạp và nhiều thách thức hơn.

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất đưa ra Tuyên bố chung về du lịch có trách nhiệm bền vững tại Việt Nam, qua đó đề cập đến 6 vấn đề trọng tâm của Dự án gồm: Công tác quản lý Nhà nước; Thúc đẩy năng lực cạnh tranh kinh doanh và các thị trường bền vững; Sử dụng du lịch để phát triển kinh tế-xã hội; Xây dựng nhận thức về du lịch bền vững; Phát triển lực lượng lao động du lịch có trình độ; Bảo vệ, phát huy các di sản văn hóa tự nhiên một cách cẩn trọng.

Hữu Long

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo