Nha Trang: Thành lập Hội đồng bình chọn Doanh nghiệp Du lịch tiêu biểu, năm 2012

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Căn cứ vào Điều lệ Hiệp hội Du lịch (HHDL)  Khánh Hòa và Xét đề nghị của Tổng thư ký HHDL  Khánh Hòa, Hội đồng bình chọn HHDL Khánh Hòa năm 2012 đã được thành lập gồm 7 thành viên: Ông Lâm Duy Anh Cường - Chủ tịch HHDL Khánh Hòa- Chủ tịch Hội Đồng; Ông Đống Lương Sơn - Phó Chủ tịch HHDL Khánh Hòa- Phó Chủ tịch hội đồng. Cùng các Ủy Viên: Ông Võ Đình Thu - Tổng Thư ký HHDL Khánh Hòa; Ông Bùi Xuân Lương - Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở VHTT và DL Khánh Hòa; Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc TT Xúc tiến DL; Cô Nguyễn Thị Khánh Ninh - PV báo Khánh Hòa và Ông Khuê Việt Trường – Trưởng Văn phòng Đại diện Tạp Chí Du lịch TP.HCM tại Khánh Hòa.

Nha Trang: Thành lập Hội đồng bình chọn Doanh nghiệp Du lịch tiêu biểu, năm 2012 - 1

Theo đó, Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu, giúp HHDL Khánh Hòa tổ chức tốt việc bình chọn các doanh nghiệp trong Ngành Du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có thành tích tốt trong năm 2012 theo tiêu chuẩn để tuyên dương. Hội đồng sẽ tiến hành công việc trong tháng 12-20112.


Tin, ảnh: C.V

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo