CẢM TẠ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

- Thành ủy – Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các Đồng chí lãnh đạo Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đảng ủy – Đoàn thể Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đảng ủy – Ban Giám Đốc Sở, Các đoàn thể, Tổ chức xã hội, đơn vị trực thuộc cùng cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố,

- Ban Giám Đốc, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Tổ chức xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đảng ủy – Ban Giám Đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang,

- Ủy ban Nhân dân, Phòng VHTT,TTVH –TTTDTT các Quận / Huyện, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quận ủy - Ủy ban Nhân dân, Phòng VHTT,TTVH –TTTDTT Quận 10, Quận 3, Các phòng ban khối Đảng Quận 10,

- Đảng ủy – Ủy ban Nhân dân Xã, Bà con Ấp 5 và Tổ Dân phố 13, Hội Người Cao tuổi Xã Phong Phú - Huyện Bình Chánh, Thành phó Hồ Chí Minh.

- Đảng ủy – Ủy ban Nhân dân Phường 1, Phường 9, Phường 12, Phường 14, Phường 15…Cấp ủy – Chi bộ 2c, Ban Điều hành Khu phố 2, Bà con Tổ dân phố 26 Phường 15, Quận 10, Thành phó Hồ Chí Minh.

- Ban Biên tập Tạp Chí Du lịch Thành phó Hồ Chí Minh.

- Các công ty, xí nghiệp, cơ quan, đơn vị con cháu đang công tác, thân thuộc với gia đình,

- Họ hàng, thông gia, thân bằng, quyến thuộc gần xa,

Đã giúp đỡ, chia buồn, đến viếng và tiễn đưa Chồng, Cha, Ông chúng tôi là:

Cụ Ông : Đào Từ Cận

Sinh ngày 02 tháng 9 năm 1925, Hưởng thọ 89 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi điều sơ suất, kính mong quý vị thông cảm, niệm tình lượng thứ.

Đại diện Gia đình:

- Bà Quả phụ : Đỗ Thị Kim Chi

- Con, Rể: Đào Quang Minh, Lê Tôn Thanh

Cùng các con, cháu….

Xin chân thành cảm tạ !

 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo