Những cây cầu lịch sử ở Sài Gòn (P1)

Những cây cầu lịch sử ở Sài Gòn (P1)

Sài Gòn có hơn 200 cây cầu lớn nhỏ, trong số đó có 6 cây cầu gắn liền với lịch sử hơn 300 năm hình thành và phát triển của thành phố cũng như ký ức của người dân.

CLIP HOT