Vietnam Airlines Tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần ra công chúng

Vừa qua,  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines). Toàn bộ 49.009.008 cổ phần đã được 1.577 nhà đầu tư mua hết, trong đó có 02 nhà đầu tư là Tổ chức và 1.575 nhà đầu tư cá nhân. Giá đấu thành công cao nhất là 223.000đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 22.300 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 22.307 đồng/cổ phần. Tổng số lượng cổ phần bán được là 49.009.008 tương đương tổng giá trị cổ phần bán được là 1.093.244.838.400 đồng.

        Phát biểu tại phiên đấu giá, Ông Nguyễn Hồng Trường – Thứ trưởng Bộ GTVT, cho biết: “Cổ phần hóa một Tổng Công ty Nhà nước lớn như Vietnam Airlines, là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Chính phủ trong việc tái cấu trúc và cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, nhằm tăng tính minh bạch, nâng  cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Cổ phần hóa Vietnam Airlines thành công, cùng với một số doanh nghiệp Nhà nước lớn khác, sẽ tạo ra một nguồn hàng dồi dào, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực cho thị trường chứng khoán, cũng như nền kinh tế Việt Nam. Thêm vào đó, Cổ phần hóa VNA hoàn tất cùng với kết quả tích cực từ Cổ phần hóa một số TCT 91, thuộc Bộ Giao thông vận tải cũng đã cho thấy việc cổ phần hóa không quá khó khăn nếu có quyết tâm, xây dựng phương án và lộ trình hợp lý”.

     Ông Phạm Viết Thanh – Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty HKVN, chia sẻ: “Chúc mừng các nhà đầu tư trở thành Cổ đông chính thức thông qua kết quả đấu giá ngày hôm nay. Đội ngũ quản trị Tổng Công ty HKVN Vietnam Airlines cam kết sẽ tiếp tục tiến hành một cách đầy đủ, một cách khẩn trương và tốt nhất có thể tất cả các công việc của cổ phần hóa cho đến khi chuyển đổi xong thành công ty cổ phần và có thể tiến hành Đại hội Cổ đông lần đầu tiên dự kiến vào ngày 12/3/2015.

      Vietnam  Airlines  có  vốn  điều  lệ  14.101.840.000.000  đồng,  chia  thành 1.410.184.000 cổ phần, trong đó cổ phần nhà nước nắm giữ 75% vốn điều lệ; cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên chiếm 1,5% vốn điều lệ; cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược chiếm 20% và cổ phần bán đấu giá cho các nhà đầu tư chiếm 3,5%. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông Vận tải quyết định việc giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước xuống không dưới 65% trong thời gian thích hợp. Tiến trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đang được Vietnam Airlines tiến hành song song. Trong 5 năm sau Cổ phần hóa, Vietnam Airlines đặt mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế chủ lực là hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, giữ vai trò chủ đạo trong giao thông hàng không nước nhà; phấn đấu trở thành Hãng Hàng không tiên tiến, thuộc nhóm các Hãng Hàng không đứng đầu khu vực Đông Nam Á về quy mô và chất lượng dịch vụ, xây dựng Vietnam Airlines thành thương hiệu có uy tín của Việt Nam trên thị trường.

Ngân Thanh