TP.HỒ CHÍ MINH: 128 GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC TIÊU BIỂU NĂM 2013

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

“Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình” - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều đó. Gia đình Việt Nam trải qua nhiều thế hệ đã hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy những nét truyền thống tốt đẹp vốn có của người Việt Nam bất khuất, kiên cường, vượt qua thử thách trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước.

TP.HỒ CHÍ MINH: 128 GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC TIÊU BIỂU NĂM 2013 - 1

Kỷ niệm 12 năm ngày Gia đình Việt Nam 28/06 với chủ đề “Kết nối yêu thương”. Ngày 27/06/2013, tại nhà hát Thành Phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra “Hội nghị Tuyên dương Gia đình Hạnh phúc Tiêu biểu năm 2013”.

Qua 12 năm xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn TP.HCM, có 2.018 CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” với 78.000 thành viên tham gia. Chương trình đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; sự phối hợp liên ngành giữa chính quyền với tổ chức chính trị - xã hội. UBND TP.HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM và các Ban, Ngành, Đoàn thể tích cực phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc thông qua các phong trào do Trung Ương phát động: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “Người kinh doanh mới”, phong trào “Nữ Doanh nhân đảm đang – thành đạt”, phong trào “Người con hiếu thảo”, cùng các chương trình hoạt động chăm lo vật chất nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ đặc biệt là cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (5 Không: Không đói nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; 3 Sạch: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ).

TP.HỒ CHÍ MINH: 128 GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC TIÊU BIỂU NĂM 2013 - 2

Nhân dịp này, Hội nghị tuyên dương 128 gia đình hạnh phúc tiêu biểu trong việc nuôi dạy con tốt, gương mẫu, con cháu thảo hiền, anh em hòa thuận, sống có văn hóa trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Từ đó, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội về công tác gia đình phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng các biện pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt 3 đề án được Chính phủ phê duyệt: “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2010-2020; “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” giai đoạn 2010 – 2015; “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” giai đoạn 2010 – 2020;….

TP.HỒ CHÍ MINH: 128 GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC TIÊU BIỂU NĂM 2013 - 3

Bên cạnh đó, tại Công viên Lam Sơn, Quận 1, Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch  TP.HCM đã khai mạc Triển lãm 80 ảnh với chủ đề “Hạnh phúc Gia đình – Niềm vui cho cộng đồng” khắc họa sâu sắc kết quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

TP.HỒ CHÍ MINH: 128 GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC TIÊU BIỂU NĂM 2013 - 4

TP.HỒ CHÍ MINH: 128 GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC TIÊU BIỂU NĂM 2013 - 5

Hoàng Sơn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo