Người đứng đầu cơ quan và cấp ủy nên gương mẫu tự phê bình

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Người đứng đầu cơ quan và cấp ủy nên gương mẫu tự phê bình - 1

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI đã nêu bật có tình trạng suy thoái trong Đảng, cần nghiêm túc củng cố và xây dựng Đảng ngày càng tốt đẹp, ngày càng được nhân dân tin yêu.

Muốn Đảng trong sạch, vững mạnh trước hết Đảng viên phải thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác Hồ: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

Vừa qua, có một số Đảng viên từ cấp thấp đến cấp cao đang bị tha hóa bởi tiêu cực, tham nhũng, che đậy kẻ làm xấu, chạy chức, chạy quyền, những Đảng viên này cần phải nghiêm túc gột rửa bản thân mình, xây dựng đạo đức tốt đẹp theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Những Đảng viên có lỗi lầm, sai sót, thoái hóa, cần phải tự phê bình và được Đảng viên, nhân dân phê bình góp ý để sửa chữa sai sót, phát huy mặt tốt.

Tự phê bình là một phương thuốc hiệu nghiệm để sửa mình. Song đây cũng là loại “thuốc đắng” mới mong “dã tật”.

Người muốn tiến bộ trước hết phải biết nhìn lại mình, biết lắng nghe lời đóng góp để sửa mình. Những người đang “trọng bệnh” mà lại không muốn sửa chữa để tiến bộ thì Đảng và nhân dân phải giúp họ, có biện pháp đưa họ ra trước “Tòa án lương tâm” “Tòa án trách nhiệm trước nhân dân”. Nếu họ vẫn cố tình lảng tránh, che đậy thì phải đưa họ ra trước Tòa án Pháp luật.

Chúng ta thường nói “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Chúng ta khẳng định rõ: Người đứng đầu gương mẫu thì cán bộ, Đảng viên đi theo”.

Nay trong Đảng có tệ nạn suy thoái, các cơ quan từ thấp đến cao có biểu hiện không tốt. Vì vậy, người đứng đầu các cơ quan, các cấp từ thấp đến cao phải tự phê bình một cách thẳng thắn và nghiêm khắc, thì tất cả các Đảng viên khác cùng noi gương, học tập và làm theo.

Những sai xót từ xã, phường như ăn cắp đất công, xà xẻo đất dân, bắt hối lộ từ xin con dấu đến những vụ lãng phí khủng khiếp như Vinashin, Vinalines bổ nhiệm cán bộ sai quy trình… đều cần được những người có trách nhiệm tự phê bình.

Mong Đảng mạnh mà che dấu bổng lộc từ cấp thấp đến cấp cao, thì Đảng chỉ yếu hơn, làm sao mạnh nổi!

Đ.P

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT