Infographic 10 di sản tư liệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh

'Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế' của Việt Nam được ghi danh vào Danh mục di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương là di sản tư liệu thứ 10 của Việt Nam được UNESCO ghi danh.

infographic 10 di san tu lieu cua viet nam duoc unesco ghi danh - 1

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV (TTXVN)

CLIP HOT