Công ty Yến sào Khánh Hòa với các chương trình tham gia Festival Biển Nha Trang, năm 2013

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

 Thực hiện tinh thần Kế hoạch 7190/KH-UBND ngày 21/12/2012 của  UBND tỉnh Khánh Hòa và công văn số 158/SVHTTDL-KHTC ngày 18/2/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa về việc xây dựng nội dung chương trình phục vụ Festival biển Nha Trang, năm 2013.

Công ty Yến sào Khánh Hòa với các chương trình tham gia Festival Biển Nha Trang, năm 2013 - 1

Thủy tổ Ngành Yến sào

Công ty Yến sào Khánh Hòa đăng ký 9 chương trình phục vụ Festival biển Nha Trang năm 2013 như sau:

1. Du lịch Tour Đảo yến Hòn Nội.

Thời gian: Ngày 08, 09,10,11/6/2013.

2. Lễ hội Yến sào Khánh Hòa.

     Thời gian: Tổ chức ngày 08, 09,10,11/6/2013.

Địa điểm: Tại công viên bờ biển 4, đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang.

- Lễ hội Yến sào Khánh Hòa, được tổ chức chính thức vào ngày 17 tháng 6 năm 2013 ( ngày mùng 10 tháng 5 năm Quý Tỵ ). Tại Đảo Yến Hòn Nội.

3. Chương trình Lễ hội Thủy sản (phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

Thời gian: Được tổ chức vào ngày 10/6/2013

Địa điểm: Đảo yến Bàng Lớn, Nha Trang.

4. Hội thảo Khoa học phát triển nghề nuôi chim yến tại Việt Nam.

Thời gian: Được tổ chức vào ngày 05/6/2013.

Địa điểm: Khách sạn Hải Âu, số 03 Nguyễn Chánh, Nha Trang.

5. Chương trình Tour “Câu cá biển đêm”.

Thời gian: Được tổ chức vào các tối ngày 08, 09 và 10/6/2013.

Địa điểm: Các đảo Yến vùng biển tỉnh Khánh Hòa.

6. Chương trình trao giải thưởng cuộc thi ảnh đẹp “Yến sào Khánh Hòa và biển đảo quê hương”.

     Thời gian: 19 giờ ngày 09/6/2013.

     Địa điểm: Tại công viên bờ biển 4, đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang.

7. Chương trình ca múa nhạc ngợi ca quê hương Khánh Hòa.

     Thời gian: 19 giờ ngày 09/6/2013.

Địa điểm: Tại công viên bờ biển 4, đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang.

8. Chương trình Tour “ Du ngoạn biển đêm “.

Thời gian: Được tổ chức vào các tối ngày 08, 09, 10 và 11/6/2013.

Địa điểm: Vùng vịnh biển Nha Trang

9. Giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế Cúp SANNA (do Công ty Yến Sào Khánh Hòa tài trợ).

Thời gian: Được tổ chức từ ngày 8/6 đến ngày 11/6/2013.

Địa điểm: Thành phố Nha Trang.

Công ty Yến sào Khánh Hòa với các chương trình tham gia Festival Biển Nha Trang, năm 2013 - 2

Công ty Yến sào Khánh Hòa với các chương trình tham gia Festival Biển Nha Trang, năm 2013 - 3

Công ty Yến sào Khánh Hòa với các chương trình tham gia Festival Biển Nha Trang, năm 2013 - 4

 Bãi tắm đôi

Cẩm Vân

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT