U23 Việt Nam bày ma trận: 5 "họng pháo" của thầy Gong, U23 Saudi Arabia rối bời

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

U23 Saudi Arabia mạnh nhưng HLV Gong Oh Kyun và U23 Việt Nam vẫn có thể gây ra bất ngờ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long

CLIP HOT