Nóng chủ tịch Al Nassr nộp đơn từ chức, than thở mua Ronaldo như "cú lừa"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sóng gió đã nổi lên với Ronaldo khi chủ tịch Musalli Al-Muammar, người hậu thuẫn đưa CR7 đến Al Nassr quyết định từ chức.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phong Đức

CLIP HOT