Mỹ nhân nhảy cầu "thua trẻ tắm sông", úp lưng nước bắn "như sóng thần"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tinhân ể thao, tin hậu trường) Pha nhảy cầu lỗi của người đẹp khiến nước bắn lên tung toé như có hiện tượng "sóng thần" ở biển.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT