MU "trói chân" Garnacho: Hợp đồng đến năm 2028, Real Madrid hết cửa ve vãn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

MU chuẩn bị gia hạn hợp đồng thành công với tài năng trẻ Alejandro Garnacho đến năm 2028.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sỹ Ánh

CLIP HOT