Lịch thi đấu môn đấu kiếm tại SEA Games 31 mới nhất

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin SEA Games) Môn đấu kiếm diễn ra từ 11 tới 19/5 tại Cung Điền kinh trong nhà, Hà Nội.

Lịch thi đấu môn đấu kiếm tại SEA Games 31

Ngày

Giờ

Giới tính

Nội dung

Vòng

13/05

10:00 - 12:00

Nữ

Cá nhân nữ kiếm ba cạnh

Vòng bảng 

Nam

Cá nhân nam kiếm chém

13:00 - 16:00

Nữ

Cá nhân nữ kiếm ba cạnh

Vòng loại trực tiếp        Bán kết

Nam

Cá nhân nam kiếm chém

16:00 - 17:00

Nữ

Cá nhân nữ kiếm ba cạnh

Chung kết

Nam

Cá nhân nam kiếm chém

17:00 - 17:30

Trao huy chương

Trao huy chương

14/05

10:00 - 12:00

Nữ

Cá nhân nữ kiếm liễu

Vòng bảng 

Nam

Cá nhân nam kiếm ba cạnh

13:00 - 16:00

Nữ

Cá nhân nữ kiếm liễu

Vòng loại trực tiếp        Bán kết

Nam

Cá nhân nam kiếm ba cạnh

16:00 - 17:00

Nữ

Cá nhân nữ kiếm liễu

Chung kết

Nam

Cá nhân nam kiếm ba cạnh

17:00 - 17:30

Trao huy chương

Trao huy chương

15/05

10:00 - 12:00

Nữ

Cá nhân nữ kiếm chém

Vòng bảng 

Nam

Cá nhân nam kiếm liễu

13:00 - 16:00

Nữ

Cá nhân nữ kiếm chém

Vòng loại trực tiếp        Bán kết

Nam

Cá nhân nam kiếm liễu

16:00 - 17:00

Nữ

Cá nhân nữ kiếm chém

Chung kết

Nam

Cá nhân nam kiếm liễu

17:00 - 17:30

Trao huy chương

Trao huy chương

16/05

10:00 - 12:00

Nữ

Đồng đội nữ kiếm ba cạnh, 

Tứ kết

Nam

Đồng đội nam kiếm chém

13:00 - 15:00

Nữ

Đồng đội nữ kiếm ba cạnh, 

Bán kết

Nam

Đồng đội nam kiếm chém

15:00 - 17:00

Nữ

Đồng đội nữ kiếm ba cạnh, 

Chung kết

Nam

Đồng đội nam kiếm chém

17:00 - 17:30

Trao huy chương

17/05

10:00 - 12:00

Nữ

Đồng đội nữ kiếm liễu

Tứ kết

Nam

Đồng đội nam kiếm ba cạnh

13:00 - 15:00

Nữ

Đồng đội nữ kiếm liễu

Bán kết

Nam

Đồng đội nam kiếm ba cạnh

15:00 - 17:00

Nữ

Đồng đội nữ kiếm liễu

Chung kết

Nam

Đồng đội nam kiếm ba cạnh

17:00 - 17:30

Trao huy chương

18/05

10:00 - 12:00

Nữ

Đồng đội kiếm chém

Tứ kết

Nam

Đồng đội nam kiếm liễu

13:00 - 15:00

Nữ

Đồng đội kiếm chém

Bán kết

Nam

Đồng đội nam kiếm liễu

15:00 - 17:00

Nữ

Đồng đội kiếm chém

Chung kết

Nam

Đồng đội nam kiếm liễu

17:00 - 17:30

Trao huy chương

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT