Lịch thi đấu môn bắn cung tại SEA Games 31 mới nhất

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, lịch thi đấu SEA Games) Môn bắn cung diễn ra từ 15 tới 19/5 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội, Nhổn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Lịch thi đấu môn bắn cung tại SEA Games 31

Ngày  Giờ Thời gian Nội dung
14/05 Họp lãnh đội
09:00-11:30 2:30 Tập luyện chính thức - kiểm tra cung - Các nội dung cung 1 dây bảng (AB)
10:00-11:00 1:00 Họp lãnh đội
12:00-14:00 2:00 Ăn trưa
14:00-16:30 2:30 Tập luyện chính thức - kiểm tra cung - Các nội dung cung 3 dây bảng (AB)
15/05 Vòng toàn năng
Vòng toàn năng cung 1 dây
09:00-12:00 3:00 Cung 1 dây (nam, nữ): Khởi động 3 loạt sau đó tiến hành thi đấu vòng loại toàn năng (AB)
12:00-13:30 1:30 Lunch Break
Vòng toàn năng cung 3 dây
13:30-16:30 3:00 Cung 3 dây (nam, nữ): Khởi động 3 loạt sau đó tiến hành thi đấu vòng loại toàn năng (AB)
16/05 Thi đấu cá nhân
09:00-09:15 0:15 Cung 3 dây (nam, nữ): Khởi động 3 loạt sau đó tiến hành thi đấu - VĐV ưu tiên có thể khởi động
09:15-09:55 0:40 Vòng 1/8 Cung 3 dây (nam, nữ)
09:55-10:35 0:40 Vòng 1/4 Cung 3 dây (nam, nữ)
10:35-11:10 0:35 Vòng 1/2 Cung 3 dây (nam, nữ)
11:10-13:00 1:50 Ăn trưa
Thi đấu Đồng đội
13:00-13:15 0:15 Khởi động 3 loạt sau đó tiến hành thi đấu - Đội ưu tiên có thể khởi động
13:15-13:45 0:30 Vòng 1/4 Cung 3 dây (nam, nữ)
13:45-14:15 0:30 Vòng 1/2 Cung 3 dây (nam, nữ)
14:30-14:45 0:15 Khởi động 3 loạt sau đó tiến hành thi đấu - Đội ưu tiên có thể khởi động
14:45-15:10 0:25 Vòng 1/4 Đôi (nam, nữ) Cung 3 dây
15:10-15:35 0:25 Vòng 1/2 Đôi (nam, nữ) Cung 3 dây
17/05 Thi đấu cá nhân
Cung 1 dây (nam, nữ): Khởi động 3 loạt sau đó tiến hành thi đấu - VĐV ưu tiên có thể khởi động
09:00-09:15 0:15
09:15-09:55 0:40 Vòng 1/8 Cung 1 dây (nam, nữ)
09:55-10:35 0:40 Vòng 1/4 Cung 1 dây (nam, nữ)
10:35-11:10 0:35 Vòng 1/2 Cung 3 dây (nam, nữ)
11:10-13:00 1:50 Ăn trưa
Thi đấu Đồng đội
Khởi động 3 loạt sau đó tiến hành thi đấu - Đội ưu tiên có thể khởi động
13:00-13:15 0:15
13:15-13:45 0:30 Vòng 1/4 Cung 1 dây (nam, nữ)
13:45-14:15 0:30 Vòng 1/2 Cung 1 dây (nam, nữ)
Khởi động 3 loạt sau đó tiến hành thi đấu - Đội ưu tiên có thể khởi động
14:30-14:45 0:15
14:45-15:10 0:25 Vòng 1/4 Đôi (nam, nữ) Cung 1 dây
15:10-15:35 0:25 Vòng 1/2 Đôi (nam, nữ) Cung 1 dây
18/05 8:30 Khởi Động
Tranh huy chương cung 1 dây
09:30-10:00 0:30 Tranh huy chương đồng đồng đội cung 1 dây nữ
10:00-10:30 0:30 Tranh huy vàng đồng đồng đội cung 1 dây nữ
10:30-11:00 0:30 Tranh huy chương đồng đồng đội cung 1 dây nam
11:00-11:30 0:30 Tranh huy chương vàng đồng đội cung 1 dây nam
11:30-13:00 1:30 Ăn trưa
12:00 Khởi Động
Tranh huy chương đôi nam nữ, cá nhân cung 1 dây
13:00-13:20 0:20 Tranh huy chương đồng đôi nam nữ cung 1 dây 
13:20-13:40 0:20 Tranh huy chương vàng đôi nam nữ cung 1 dây 
Thi đấu cá nhân
13:40-14:00 0:20 Tranh huy chương đồng cá nhân cung 1 dây nữ
14:00-14:20 0:20 Tranh huy chương vàng cá nhân cung 1 dây nữ
14:20-14:40 0:20 Tranh huy chương đồng cá nhân cung 1 dây nam
14:40-15:00 0:20 Tranh huy chương vàng cá nhân cung 1 dây nam
15:00-15:30 0:30 Trao huy chương các nội dung cung 1 dây
19/05 8:30 Khởi Động
Tranh huy chương cung 3 dây
09:30-10:00 0:30 Tranh huy chương đồng đồng đội cung 3 dây nữ
10:00-10:30 0:30 Tranh huy vàng đồng đồng đội cung 3 dây nữ
10:30-11:00 0:30 Tranh huy chương đồng đồng đội cung 3 dây nam
11:00-11:30 0:30 Tranh huy chương vàng đồng đội cung 3 dây nam
11:30-13:00 1:30 Ăn trưa
12:00 Khởi Động
Tranh huy chương đôi nam nữ, cá nhân cung 3 dây
13:00-13:20 0:20 Tranh huy chương đồng đôi nam nữ cung 3 dây 
13:20-13:40 0:20 Tranh huy chương vàng đôi nam nữ cung 3 dây 
Thi đấu cá nhân
13:40-14:00 0:20 Tranh huy chương đồng cá nhân cung 3 dây nữ
14:00-14:20 0:20 Tranh huy chương vàng cá nhân cung 3 dây nữ
14:20-14:40 0:20 Tranh huy chương đồng cá nhân cung 3 dây nam
14:40-15:00 0:20 Tranh huy chương vàng cá nhân cung 3 dây nam
15:00-15:30 0:30 Trao huy chương các nội dung cung 3 dây

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT