Fan MU muốn Ronaldo làm đội trưởng, Ferdinand chọn sao xứng đáng hơn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Fan MU đang kêu gọi tước băng thủ quân của Maguire để trao cho Ronaldo. Tuy nhiên huyền thoại Ferdinand không tán thành.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp)

CLIP HOT