Chuyển nhượng MU 10/6: Đình chỉ mọi vụ chuyển nhượng cho tới khi đổi chủ?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

MU có thể sẽ không mua bán bất cứ ai cho tới khi giải quyết vấn đề chủ sở hữu.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long (TH)

CLIP HOT