Barcelona dùng "mưu hèn" ép De Jong ra đi, được Man City gạ mua SAO 1.905 tỷ đồng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Barcelona có thể giải quyết vấn đề liên quan đến tiền vệ Frankie De Jong bằng cách kích hoạt điều 41 trong quy chế người lao động của chính phủ Tây Ban Nha.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sỹ Ánh

CLIP HOT