THÀNH LẬP BAN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH

Vừa qua, Hiệp hội Du lịch TP.HCM đã ra quyết định thành lập Ban Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Du lịch, trực thuộc Hiệp hội Du lịch TP.HCM. Ông Tôn Thất Hòa được Hiệp hội Du lịch TP.HCM cử đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Du lịch lâm thời, các thành viên gồm các ông, bà: Lại Hữu Phương (Phó ban); Trần Thế Dũng (Phó ban), Võ Xuân Nam, Trương Hoàng Phương, Nguyễn Văn Mỹ, Lý Việt Cường, Phan Bửu Toàn, Trần Quốc Bảo, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Phúc, Lý Tất Vinh, Nguyễn Ngọc An, Từ Quý Thành.

Được biết, Ban Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Du lịch có trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban và thực hiện theo quy chế tổ chức, hoạt động của Hiệp hội Du lịch TP.HCM.

D.G