Sở Du lịch TPHCM: Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng – An ninh

  Vừa qua, Sở Du lịch TPHCM đã phối hợp với Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức về Kỹ năng Giao tiếp ứng xử nới công sở và Quốc phòng – An ninh cho cán bộ, viên chức thuộc Sở.


  Khóa học về kiến thức An ninh – Quốc phòng, dành cho 68 cán bộ thuộc đối tượng 4 của Sở Du lịch TPHCM, được tổ chức trong 4 ngày: 22, 23, 28 và 29.4.2016. Các nội dung chính trong khóa bồi dưỡng gồm Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, Pháp luật của Nhà nước Việt Nam về các vấn đề: Quốc phòng – an ninh; Phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, khóa học còn cập nhật Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng; An ninh quốc gia; Nghĩa vụ quân sự; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Dân quân tự vệ; Biên giới quốc gia; Biển Việt Nam; Pháp lệnh lực lượng dự bị động viên…

  Qua khóa học, học viên đã nắm vững quan điếm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QPAN; nghệ thuật quân sự Việt Nam; tình hình nhiệm vụ QPAN; khu vực phòng thủ; phòng thủ dân sự; kết hợp phát triến kinh tế – xã hội với tăng cường củng cố QPAN; kết hợp QPAN với đối ngoại. Từ đó, rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh vững vàng, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Vận dụng thực hiện tốt công tác quốc phòng và an ninh nơi công tác và nơi cư trú.


  Trước đó, ngày 6 và 8.4.2016, gần 100 cán bộ, công chức viên chức thuộc Sở Du lịch TPHCM đã tham gia lớp bồi dưỡng Kỹ năng giao tiếp ứng xử nơi công sở. Học viên đã được cung cấp các kiến thức về kỹ năng giao tiếp hành chính, gồm: Kỹ năng nhận biết, cảm nhận, hành động; kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, phản hồi… Bên cạnh đó, kỹ năng làm việc nhóm cũng được chú trọng, với các kỹ năng vận động, thái độ, ứng xử; kỹ năng quan sát, chia sẻ, phối hợp… Lớp học được tổ chức nhằm bồi dưỡng, trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở Du lịch, để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển Ngành Du lịch Thành phố, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân khi đến liên hệ công tác.


  2 khóa học được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, đã trang bị, cập nhật các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các cán bộ, viên chức thuộc Sở Du lịch TPHCM. Công tác tổ chức, tinh thần học tập được Ban Giám đốc Sở Du lịch và Ban Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM đánh giá cao.

Thu Hương

Ảnh: Hữu Long