Quy Nhơn có thêm khách sạn 5 sao

Quy Nhơn có thêm khách sạn 5 sao

FLC City Hotel Beach Quy Nhơn là công trình khởi đầu cho dòng sản phẩm City Hotel - thương hiệu khách sạn trong phố được FLC phát triển.

CLIP HOT