Nhiếp ảnh gia, Phóng viên ảnh Dương Minh Tuấn

Tham gia quân đội 7 năm, Làm việc tại Liên Xô 7 năm, nay là Giám đốc Công ty TNHH Văn Thi. Niềm đam mê lớn nhất là nhiếp ảnh, nên năm 2009 đã tham gia các khóa học tại Hội Nhiếp ảnh TP HCM. Nay là Hội viên Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh, Hội viên CLB nhiếp ảnh Gia Định, Thành viên CLB Nhiếp ảnh Du Lịch TPHCM, Hội viên CLB PSA.

BBT