Nhiếp ảnh gia Nguyễn Quang Lam – Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Du lịch TPHCM