Nét mới trong an toàn hạt nhân ở Mỹ (Kỳ II)

Nét mới trong an toàn hạt nhân ở Mỹ (Kỳ II)

Cơ quan NRC (Nuclear Regulatory Commission – Cơ quan pháp quy hạt nhân) đã thực hiện nhiều phân tích về các nguy cơ của năng lượng hạt nhân: một phân tích cuối cùng được gọi là “tất cả - trong - một” có tên SOARCA (State of the Art Consequence Analyses) đang hình thành.

Điểm qua lịch sử phát triển điện hạt nhân

Điểm qua lịch sử phát triển điện hạt nhân

Xét về mặt tác dụng bảo vệ môi trường và cung cấp năng lượng, điện hạt nhân là loại nguồn năng lượng an toàn, sạch, tin cậy. Tuy nhiên quá trình phát triển của điện hạt nhân cũng nhiều thăng trầm tuy theo quan điểm của lãnh đạo và các nhà chuyên môn.

CLIP HOT