Nét đẹp Ninh Thuận

  Ninh Thuận là cực tỉnh Bam Trung bộ, với bờ biển dàu 105 km, cùng với Vườn Quốc gia Núi Chúa (29.865 ha), Vườn Quốc gia Phước Bình (19.814 ha) trên diện tích 3.360 km2 với 600.000 dân số thuộc sắc tộc Kinh, Chăm, Raglai, Hoa, Kow-ho, Chu-ru, Nùng… và những danh thắng sinh thái vùng biển, lễ hội văn hóa, suối thác vùng núi, làng nghề cổ truyền…

  Lễ hội RamưNam của tộc Chăm

  Dệt Thổ Cẩm của dân tộc Chăm! Chương Dũng

  Vườn Nho

  Vịnh Vĩnh Hy

  Nguyễn Hùng Hải

  (104 Lầu 1 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TPHCM)