Xem một số lễ hội dân gian ở Thừa Thiên Huế

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trước đây, Huế là nơi hội tụ, gặp gỡ của các luồng tư tưởng Đông Tây kim cổ. Do đó, lễ hội dân gian ở thành phố này rất đa dạng và mang bản sắc riêng.

Xem một số lễ hội dân gian ở Thừa Thiên Huế - 1

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa tổ chức triển lãm chuyên đề "Một số lễ hội dân gian Thừa Thiên Huế".

Xem một số lễ hội dân gian ở Thừa Thiên Huế - 2

Cố đô Huế là vùng đất có truyền thống văn hóa phong phú và đặc sắc.

Xem một số lễ hội dân gian ở Thừa Thiên Huế - 3

Dưới thời chúa Nguyễn và vua Nguyễn, có thể nói, Huế là nơi hội tụ, gặp gỡ của các luồng tư tưởng Đông Tây kim cổ. Vì vậy, lễ hội dân gian ở Huế rất đa dạng, mang bản sắc riêng.

Xem một số lễ hội dân gian ở Thừa Thiên Huế - 4

Có thể kể đến như Hát bả trạo ở Quảng Điền, Hát sắc bùa ở Phò Trạch (huyện Phong Điền), lễ cầu ngư ở làng Thai Dương Hạ, lễ hội Điện Huệ Nam, lễ tế cô hồn làng Trúc Lâm (TP Huế), lễ hội vật làng Sình, lễ hội làng Chuồn...

Xem một số lễ hội dân gian ở Thừa Thiên Huế - 5

Xem một số lễ hội dân gian ở Thừa Thiên Huế - 6

Hát bả trạo ở Quảng Điền.

Xem một số lễ hội dân gian ở Thừa Thiên Huế - 7

Xem một số lễ hội dân gian ở Thừa Thiên Huế - 8

Xem một số lễ hội dân gian ở Thừa Thiên Huế - 9

Lễ cầu ngư ở làng Thai Dương Hạ.

Xem một số lễ hội dân gian ở Thừa Thiên Huế - 10

Xem một số lễ hội dân gian ở Thừa Thiên Huế - 11

Hát sắc bùa ở Phò Trạch, huyện Phong Điền.

Xem một số lễ hội dân gian ở Thừa Thiên Huế - 12

Lễ hội dân gian là sinh hoạt tổng hợp bao gồm các mặt: Tôn giáo, tín ngưỡng và văn hóa nghệ thuật; tinh thần và vật chất; linh thiêng và đời thường.

Xem một số lễ hội dân gian ở Thừa Thiên Huế - 13

Lễ hội dân gian ở Huế là sự tiếp thu, phát triển từ nhiều loại hình lễ hội dân gian của miền Bắc nên có những đặc điểm chung về nghi thức, tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa.

Xem một số lễ hội dân gian ở Thừa Thiên Huế - 14

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, kết hợp với màu sắc văn hóa bản địa và đặc tính con người Huế, lễ hội dân gian ở đây có nét độc đáo riêng.

Xem một số lễ hội dân gian ở Thừa Thiên Huế - 15

Quần chúng nhân dân tham gia lễ hội một cách nhiệt tình, trang trọng.

Xem một số lễ hội dân gian ở Thừa Thiên Huế - 16

Phương thức tổ chức và nội dung thể hiện của lễ hội dân gian ở Huế nặng về tính chất tín ngưỡng, thiên về lễ hơn hội.

Xem một số lễ hội dân gian ở Thừa Thiên Huế - 17

Triển lãm này nhằm giới thiệu, quảng bá đến công chúng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và nét đặc sắc, độc đáo riêng của lễ hội dân gian Huế. Đồng thời, triển lãm cũng góp phần bảo tồn, phát huy vai trò của lễ hội trong đời sống cư dân hiện đại, thúc đẩy phát triển du lịch.

Xem một số lễ hội dân gian ở Thừa Thiên Huế - 18

Triển lãm diễn ra đến ngày 23/12 tại số 23-25 đường Lê Lợi, thành phố Huế.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bài và ảnh: Hải Vân

CLIP HOT