Tham luận góp ý Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TPHCM lần X

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tham luận góp ý Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TPHCM lần X - 1

8 giờ sáng 15/10/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục phiên làm việc ngày thứ 2 gồm 445 Đại biểu, chia làm 20 tổ để thảo luận văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM. Tiếp theo, các đại biểu nghe 08 tham luận góp ý kiến cho Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X với các nội dung sau:

Tham luận góp ý Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TPHCM lần X - 2

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng - Thành ủy viên khóa IX, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố trình bày tham luận “Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất các yếu tố tổng hợp, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

Tham luận góp ý Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TPHCM lần X - 3

Đồng chí Lê Văn Khoa - Thành ủy viên khóa IX, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố trình bày tham luận “Giải pháp cần tập trung để phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020”

Tham luận góp ý Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TPHCM lần X - 4

Đồng chí Trần Trọng Tuấn - Thành ủy viên khóa IX, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố trình bày tham luận “Chương trình đột phá chỉnh trang và phát triển đô thị”.

Tham luận góp ý Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TPHCM lần X - 5

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê - Thành ủy viên khóa IX, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phổ trình bày tham luận “Giải pháp phát triển văn hóa, xây dựng con người mang nét đặt trưng của thành phố Hồ Chí Minh”

Tham luận góp ý Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TPHCM lần X - 6

Đồng chỉ Huỳnh Thành Đạt - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 1 động lực để thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển bền vững”

Tham luận góp ý Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TPHCM lần X - 7

Đồng chí Nguyễn Thị Thu - Thành ủy viên khóa IX, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố trình bày tham luận “Phát huy giai cấp công nhân, lao động xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố”

Tham luận góp ý Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TPHCM lần X - 8

Đồng chí Ngô Thành Tuấn - Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy trình bày tham luận Đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên”

Tham luận góp ý Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TPHCM lần X - 9

Đồng chí Vũ Thanh Lưu - Phó Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quôc Việt Nam trình bày tham luận “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố”

Tham luận góp ý Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TPHCM lần X - 10

Các Đại biểu chụp hình lưu niệm

Hữu Long

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT

Xem kéo co bằng xuồng ba lá, cười vỡ bụng!
Xem kéo co bằng xuồng ba lá, cười vỡ bụng!

Dùng tay để chèo, nếu xuồng đối phương qua vạch kẻ ngang ở giữa là chiến thắng, mỗi xuồng 2 nam, 1 nữ. Trò chơi kéo co bằng xuồng ba lá ở Cà Mau khiến du khách ngạc nhiên thú vị.