Kích cầu du lịch nội địa với chủ đề: “Người Việt Nam du lịch Việt Nam – Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày 23/12/2014, tại TP.HCM, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 4/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn đã công bố Quyết định Số: 3423/QĐ-BVHTTDL, của Bộ VHTTDL, về việc Ban hành Chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề “Người Việt Nam du lịch Việt Nam – Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc”.

Kích cầu du lịch nội địa với chủ đề: “Người Việt Nam du lịch Việt Nam – Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc” - 1

Mỗi chuyến đi thêm yêu tổ quốc. Du khách tham quan Thác Bản Giốc – Cao Bằng. Ảnh Hữu Long 

Ban Biên tập Tạp Chí Du lịch TPHCM xin trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định Số: 3423/QĐ-BVHTTDL và nội dung Chương trình Kích cầu du lịch nội địa:

Kích cầu du lịch nội địa với chủ đề: “Người Việt Nam du lịch Việt Nam – Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc” - 2

Kích cầu du lịch nội địa với chủ đề: “Người Việt Nam du lịch Việt Nam – Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc” - 3

Kích cầu du lịch nội địa với chủ đề: “Người Việt Nam du lịch Việt Nam – Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc” - 4

Kích cầu du lịch nội địa với chủ đề: “Người Việt Nam du lịch Việt Nam – Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc” - 5

Kích cầu du lịch nội địa với chủ đề: “Người Việt Nam du lịch Việt Nam – Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc” - 6

Kích cầu du lịch nội địa với chủ đề: “Người Việt Nam du lịch Việt Nam – Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc” - 7

Kích cầu du lịch nội địa với chủ đề: “Người Việt Nam du lịch Việt Nam – Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc” - 8

Kích cầu du lịch nội địa với chủ đề: “Người Việt Nam du lịch Việt Nam – Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc” - 9

Kích cầu du lịch nội địa với chủ đề: “Người Việt Nam du lịch Việt Nam – Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc” - 10

Kích cầu du lịch nội địa với chủ đề: “Người Việt Nam du lịch Việt Nam – Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc” - 11

Kích cầu du lịch nội địa với chủ đề: “Người Việt Nam du lịch Việt Nam – Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc” - 12

Kích cầu du lịch nội địa với chủ đề: “Người Việt Nam du lịch Việt Nam – Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc” - 13

Kích cầu du lịch nội địa với chủ đề: “Người Việt Nam du lịch Việt Nam – Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc” - 14

Kích cầu du lịch nội địa với chủ đề: “Người Việt Nam du lịch Việt Nam – Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc” - 15

Kích cầu du lịch nội địa với chủ đề: “Người Việt Nam du lịch Việt Nam – Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc” - 16

TPHCM rực rỡ về đêm. Ảnh Hữu Long 

Kích cầu du lịch nội địa với chủ đề: “Người Việt Nam du lịch Việt Nam – Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc” - 17

Ảnh: Quang Lam

 

(Nguồn: TCDL)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT