Hãy bầu chọn: VỊNH HẠ LONG LÀ KỲ QUAN THIÊN NHIÊN MỚI CỦA THẾ GIỚI

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

 

Hãy bầu chọn:  VỊNH HẠ LONG LÀ KỲ QUAN THIÊN NHIÊN MỚI CỦA THẾ GIỚI - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuộc bầu chọn 7 kỳ quan Thiên nhiên mới của Thế giới được phát động qua mạng internet toàn cầu từ năm 2007, Vịnh Hạ Long, 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới, đã vượt qua hơn 400 địa danh thuộc 220 quốc gia và vùng lãnh thổ để vào vòng chung kết với 28 địa danh. Danh sách 7 Kỳ quan Thiên nhiên mới của Thế giới sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 11 năm 2011.

Vịnh Hạ Long hội đủ mọi điều kiện để trở thành 1 trong 7 Kỳ quan Thiên nhiên mới của Thế Giới, Vịnh Hạ Long cần phiếu bầu của bạn.

Vì lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam; nhằm tăng cường quảng bá cho Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long đến bạn bè quốc tế, chúng ta hãy cùng bầu chọn cho Vịnh Hạ Long tại địa chỉ: www.new7wonders.com.

P.V


Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT