Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt nam(22.12.1944 -22.12.2014): Mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ

Kể từ khi Bác Hồ ra chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đến nay, Quân đội ta vừa tròn 70 tuổi. 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội ta cùng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã lập nên biết bao chiến công hiển hách, viết nên truyền thống hết sức vẻ vang. Lịch sử phát triển của QĐND gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, dân tộc ta

Lãnh đạo Hội CCB TP HCM với các điển hình tiên tiến trong Đại hội Thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ V (giai đoạn 2009-2014)( Ảnh: Bá Sơn)

Quân đội ta luôn có sức mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt cùng toàn dân đánh thắng các đội quân xâm lược (thường mạnh hơn ta gấp nhiều lần) là vì quân đội ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, được sự giáo dục và lãnh đạo trực tiếp, về mọi mặt của Đảng và Bác Hồ, đồng thời Quân đội ta từ nhân dân mà ra, có phẩm chất gương mẫu đi đầu, luôn được nhân dân thương yêu đùm bọc,được bạn bè quốc tế ủng hộ, giúp đỡ. Quân đội ta đã cùng toàn dân gắn kết được sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong nhiệm vụ chiến đấu giải phóng đất nước, làm nghĩa vụ Quốc tế và bảo vệ Tổ quốc.

 Trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, QĐND Việt Nam đã làm nên một truyền thống vẻ vang: Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵng sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì Chủ nghĩa Xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; đồng thời để lại cho dân tộc và cả cho nhân loại một nền nghệ  thuật quân sự cách mạng trong chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc thời hiện đại. Đó là Tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân trong điều kiện mới.

Chiến sĩ mới Sư đoàn 5 (Quân khu 7)  ra thao trường (Ành: Duy Tình)

Suốt 25 năm qua, kể từ ngày thành lập, Hội CCB Việt Nam nói chung và Hội CCB TP.HCM nói riêng luôn giữ vững và phát huy hiệu quả phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trên các mặt hoạt động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Điều Hội CCB các cấp luôn quan tâm làm tốt là công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, không chỉ với công tác CCB mà còn với các mặt công tác của đời sống xã hội. Riêng nhiệm vụ CCB tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ và góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ… luôn được đặt lên hàng đầu, đã đạt được nhiều kết quả với những kinh nghiệm và bài học sâu sắc.

CCB TP.HCM có trên 65.000 hội viên, trong đó có gần 50% là đảng viên và phần lớn các bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên chi bộ đường phố, xóm ấp, cán bộ các ban điều hành khu phố, tổ dân phố … là CCB. Do đó CCB có nhiều thuận lợi trong hỗ trợ cấp ủy, chính quyền cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị – xã hội, an ninh – quốc phòng. Không chỉ làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, CCB còn là một trong các lực lượng nòng cốt thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở cơ sở.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND VN, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 25 năm Ngày thành lập Hội CCB VN, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội và đồng bào trên địa bàn TP.HCM và cả nước đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực động viên cán bộ, chiến sĩ các LLVTND và Cựu chiến binh tích cực phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, luôn xứng đáng với niềm tin cậy, yêu mến của Đảng, của nhân dân.

Hiếu Hương