Khách sạn Sài Gòn – Phú Yên

Lễ Khai trương và phong hạng 4 sao cho Khách sạn Sài Gòn – Phú Yên, đơn vị trực thuộc SaiGon Tourist đã được tổ chức trong ngày 6.8.2010 tại Phú Yên.

Khach_san_Phu_YenP.V