Khách sạn bạn cần

Grand Opera Hotel tòa tháp mới của biểu tượng lịch sử

Grand Opera Hotel tòa tháp mới của biểu tượng lịch sử

Quyết định đổi tên "Hotel & Towers" thành "Grand Opera Hotel" thể hiện sự tôn vinh dành cho tòa nhà biểu tượng lịch sử của Sài Gòn, Nhà hát thành phố, nơi chỉ cách khách sạn vài bước chân, ông Julian Wong, Tổng Giám đốc Sheraton Saigon Hotel & Towers nhấn mạnh