Ngắm dải Ngân hà trên núi Cú Nhù San

Ngắm dải Ngân hà trên núi Cú Nhù San

Trên núi hoặc những vùng quê không có nhiều đèn điện, nơi không bị ô nhiễm ánh sáng mới thấy được dải Ngân hà (Milky Way) bằng mắt thường.

CLIP HOT