Thủy thủ chiến hạm Canada thích thú cà phê sữa đá Việt

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thủy thủ hộ vệ hạm HMCS Calgary Canada thích thú khi lần đầu thưởng thức cà phê sữa đá Việt Nam trong thời gian neo đậu tại cảng Cam Ranh ngày 31/3 - 02/4.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HMCS Calgary (VNExpress)

CLIP HOT