Thư mời viết tham luận Hội thảo Khoa học “Phát triển Du lịch Di sản Văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 2124/KHLT-SDL-HDSVH ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Sở Du lịch và Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thảo Khoa học “Phát triển Du lịch Di sản Văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, Sở Du lịch Thành phố trân trọng thông báo và kính mời các nhà nghiên cứu khoa học, cán bộ giảng dạy, quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, chuyên gia,...quan tâm đến lĩnh vực Du lịch Di sản Văn hóa tham gia viết bài tham luận với nội dung tập trung theo chủ đề như sau:

1. Thời gian và địa điểm tiến hành hội thảo:

Thời gian dự kiến: ngày 30/11/2017 (Thứ Năm).

Địa điểm dự kiến: trụ sở cơ quan của một chi hội thuộc Hội Di sản Thành phố.

Thư mời viết tham luận Hội thảo Khoa học “Phát triển Du lịch Di sản Văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” - 1

2. Nội dung mời viết bài tham gia hội thảo

- Một số vấn đề có tính lý luận về du lịch di sản văn hóa: khái niệm, nguyên tắc, phân tích về du lịch di sản văn hóa; Khái quát về các tài nguyên di sản văn hóa trên địa bàn thành phố;

- Mối quan hệ tác động giữa du lịch và di sản văn hóa: di sản văn hóa là động lực, nguồn tài nguyên quan trọng của du lịch, du lịch góp phần giữ gìn và phát huy, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa; Di sản văn hóa là nguồn lực phát triển du lịch bền vững.

- Thực trạng bảo tồn, khai thác các tài nguyên di sản văn hóa trên địa bàn thành phố: Thực trạng trong công tác bảo tồn, trùng tu di tích; Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể … trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Định hướng, giải pháp phát triển du lịch di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố: xác định rõ mục tiêu tăng trưởng du lịch gắn với bảo tồn, kế thừa và phát huy giá trị di sản văn hóa; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý di sản văn hóa và khai thác du lịch; Nhận thức về vai trò của di sản văn hóa trong phát triển du lịch bền vững; Huy động tối đa các nguồn lực xã hội cho việc khai thác di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững…

3. Thể lệ gửi bài

- Bài tham luận không dài quá 3.000 chữ, phông chữ Times New Roman, cở chữ 13.

- Thời gian nhận tham luận: đến hết ngày 15/11/2017.

- Đại biểu liên hệ và gửi email bài viết về Ban Tổ chức Hội thảo tại:

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh:

Địa chỉ số 140 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Trần Ngọc Đông Quân, chuyên viên Phòng Quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Email: tndquan.sdl@tphcm.gov.vn, hoặc quantnd@gmail.com

Điện thoại di động: 0903672000

          Bài viết được chấp nhận sẽ được Ban Tổ chức tiến hành biên tập và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo, đồng thời sẽ xem xét liên kết với Nhà xuất bản để xuất bản thành sách.

          Rất mong nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu khoa học, cán bộ giảng dạy, quản lý nhà nước, doanh nghiệp, chuyên gia.

P.QHPTNDL

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT