Thành phố Hồ Chí Minh luôn là đầu tàu của khu vực phía Nam

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thành phố Hồ Chí Minh luôn là đầu tàu của khu vực phía Nam - 1Năm 2010 là năm chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010. Vì thế, về phía bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mục tiêu của Ngành là vẫn tiếp tục giữ vững sự ổn định và phát triển trên cả 4 lĩnh vực, chuẩn bị và thực hiện thành công các chương trình, hoạt động chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, và hướng tới Đại hội Đảng các cấp!

Ông Nguyễn Văn Tấn – Vụ trưởng, Giám đốc Văn phòng Bộ VHTT&DL phía Nam:

Thành phố Hồ Chí Minh luôn là đầu tàu của khu vực phía Nam

Năm 2010 là năm chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010. Vì thế, về phía bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mục tiêu của Ngành là vẫn tiếp tục giữ vững sự ổn định và phát triển trên cả 4 lĩnh vực, chuẩn bị và thực hiện thành công các chương trình, hoạt động chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, và hướng tới Đại hội Đảng các cấp!

Thành phố Hồ Chí Minh luôn là đầu tàu của khu vực phía Nam - 2

Chúng tôi xin được lưu ý một số vấn đề lớn với Hội nghị như sau:

  • Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảm thiểu tỷ lệ cán bộ không có nghiệp vụ chuyên môn, chưa qua đào tạo xuống dướng 50% - 40%... Song song củng cố tổ chức bộ máy tinh gọn, chú ý phối kết hợp hoạt động trên 4 lĩnh vực một cách đồng bộ, th?ng nh?t trong ch? đạo, đặc biệt chú ý đến công tác quản lý đa ngành để thực hiện tốt các công tác quản lý Nhà nước. Thành phố cần chú trọng hơn nữa đến công tác tổ chức, phối kết hợp và hiệu quả hoạt động của các Hiệp hội, Liên đoàn...
  • Trong công tác quy hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM cần lưu ý với các ban ngành liên quan chú ý đến quy hoạch hệ thống các thiết chế văn hóa, TDTT và du lịch trong các khu đô thị mới; quan tâm sâu sát hơn việc xây dựng nội dung, phương thức hoạt động cụ thể cho các thiết chế ở cơ sở.
  • Trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, gia đình văn hóa, cần coi trọng thực chất phong trào, quan tâm chú trọng tìm kiếm những giải pháp cần thiết, khả thi công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị và hoạt động các thiết chế văn hóa cấp xã – phường.
  • Tham mưu cho UBND TPHCM trong việc xây dựng chiến lược đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng tài năng nghệ thuật và TDTT thành tích cao; có chính sách phù hợp về chế độ làm việc, lương bổng cho đối tượng lao động trong các ngành nghề đặc biệt như nghệ thuật hàn lâm, bảo tồn, bảo tàng, ca nhạc... Thành phố chúng tôi rất cần có 1 nhà hát rộng, hoành tráng, chuẩn hóa để có thể xứng đáng với tầm với thành phố, nhu cầu hiện nay.
  • Hết sức quan tâm chú ý đến công tác quy hoạch và đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng chính sách đãi ngộ tương xứng cho vận động viên, huấn luyện viên, trong tài đỉnh cao. Chúng tôi đề nghị các đồng chí nên có tiến hành tổng kết chỉ thị 17 CT/TW 02 về phát triển TDTT đến 2010 và tổng kết quyết định 100/QĐ-TTg (05) của thủ tướng về “Chương trình phát triển TDTT xã phường, thị trấn đến năm 2010”. Bộ dự kiến tổ chức vào tháng 12, các Sở gửi về Bộ trước 30/10/2010.
  • Liên kết các tỉnh trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nhanh chóng xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, du lịch đường sông; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, nếu cần thiết thành lập Trung tâm thông tin về du lịch để phục vụ tốt công tác nghiên cứu, dự báo, xây dựng chính sách thị trường... Ngành Du lịch TPHCM chú trọng đến công tác tổ chức, phối kết hợp và hiệu quả hoạt động của các Hiệp hội...
  • Cùng với 5 Thành phố lớn trên cả nước, phối hợp tổ chức một điều tra xã hội học sâu rộng và toàn diện để đánh giá thực trạng đời sống và các hoạt động văn hóa, thể dục, du lịch và gia đình tại khu vực đô thị, từ đó đưa ra giải pháp cụ thể để xây dựng văn minh đô thị; xây dựng một chương trình phối hợp chi tiết, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tổ chức định kỳ 01 sự kiện riêng trong hoạt động của Cụm Thi đua 5 Thành phố...

Thành phố Hồ Chí Minh là một địa phương giàu tiềm năng, có vị trí địa lý, kinh tế – xã hội quan trọng của khu vực miền Nam và cả nước, là đầu mối giao thương quốc tế nên vừa có cơ hội mở rộng giao lưu phát triển, nhưng cũng vừa dễ dàng chịu nhiều tác động nhạy cảm từ bên ngoài so với các tỉnh, thành khác. Thành phố cũng là địa phương có đội ngũ và hệ thống cơ sở vật chất mạnh, điều kiện đầu tư vào Ngành rất lớn, có nhiều đóng góp lớn trong hoạt động Ngành trên cả 4 lĩnh vực cho khu vực và cả nước. Bởi vậy, mong mỏi của lãnh đạo Bộ VHTT&DL là Thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn thể hiện rõ vai trò đầu tàu của khu vực phía Nam, là một trung tâm của cả nước trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa quốc gia và quốc tế, trong sự phát triển mạnh mẽ trên cả 4 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Thành quả làm được và các giải pháp sáng tạo, năng động của Thành phố sẽ là kết quả và là bài học có ý nghĩa cho các địa phương trên cả nước.

Nhân dịp Hội nghị này, chúng tôi xin được thay mặt cho lãnh đạo Bộ xin cám ơn Thành ủy, UBND TPHCM và các Sở, Ban, Ngành thành phố đã tạo điều kiện, hỗ trợ cho Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM nói riêng và các hoạt động của Bộ tại Thành phố có điều kiện tốt nhất để tổ chức thêm các nghiệp vụ chính trị của Ngành.

Về phía cơ quan đại diện, một lần nữa cũng cho phép chúng tôi được cám ơn UBND TPHCM, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM trong năm qua đã có sự phối hợp, cộng tác và tạo điều kiện tốt nhất cho chúng tôi hoàn thành được nhiệm vụ do Bộ chỉ đạo trong hoạt động của mình.

N.V.T

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT