Sau 60 ngày giãn cách theo Chỉ thị 16, dịch COVID-19 tại TP.HCM ra sao?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TP.HCM đã trải qua 60 ngày giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16, trong đó giai đoạn gần đây còn áp dụng các biện pháp tăng cường, siết chặt.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Phạm

CLIP HOT